ТаСаТ ООД предлага следните програмни продукти за автоматизиране на финансово-икономическата дейност на фирмите:

Уважаеми абонати,

Промените във връзка с въвеждането на СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ са вече налични в ПП Салдо, ПП Склад и ПП Фактури

Промените във връзка с Доставки по чл. 163а и структурата на текстовите файлове по ЗДДС са вече достъпни чрез обновяване на ПП "САЛДО". Актуализирайте програмата преди да изготвите текстовите файлове за м. Януари 2014 г.Уважаеми Клиенти,

Ако сте наши абонати и изпитвате затруднения при автоматично обновяване на програмните ни продукти, моля изтеглете от тук Update, като припокриете съществуващото в папка \TASAT

Гласувайте за нас:  Гласувайте