ТаСаТ ООД предлага следните програмни продукти за автоматизиране на финансово-икономическата дейност на фирмите:

Уважаеми посетители,

Разработени са два нови модула към ПП Салдо:
"Производство"> - целта е да се облекчи калкулирането на себестойност и автоматично изписване на материали при производство на изделия
"Протоколи ВОП"> - издаване на Протоколи за ВОП с право на данъчен кредит и автоматичното им осчетоводяване и отразяване в регистрите по ЗДДСУважаеми Клиенти,

Ако сте наши абонати и изпитвате затруднения при автоматично обновяване на програмните ни продукти, моля изтеглете от тук Update, като припокриете съществуващото в папка \TASAT

Гласувайте за нас:  Гласувайте